VU Šiaulių akademijoje vyko tarptautinė mokslinė jaunųjų tyrėjų konferencija „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“

2024-05-13

2024 m. gegužės 9 d. nuvilnijo tarptautinė mokslinė jaunųjų tyrėjų konferencija „Jaunasis tyrėjas išmaniajai visuomenei“, kurios metu buvo sulaukta virš 100 pranešimų, buvo galima išgirsti puikius plenarinės sekcijos pranešimus ir taip pat laimėti rėmėjų UAB „Vilmers“ fotelį ir gausybę VU Šiaulių akademijos prizų.

Konferencijos svečius sveikino direktorės pavaduotoja studijoms prof. Diana Cibulskienė, Regionų plėtros instituto direktorė doc. Lina Garšvienė, Edukologijos instituto direktorė Daiva Malinauskienė. Šiaulių miesto vicemeras Justinas Švėgžda pasidalino savo karjeros kelio istorija „KARJEROS MARŠRUTAS: Bridų kaimo stalius, Kopenhagos sandėlio darbuotojas, Šiaulių miesto vicemeras”. Pranešimu įkvėpė nepasiduoti, kryptingai siekti savo užsibrėžti tikslo. Muzikos pedagogė, televizijos projektų dalyvė, muzikos mokytoja, jaunučių choro ir ansamblių vadovė, dainų vaikams autorė Živilė Sitnikienė dalinosi savo patirtimi pranešimu „Mano muzikinis kelias“ ir apdovanojo mus puikia savos kūrybos daina „Malda Lietuvai”.

Ilgametė UAB Vilmers ir VU Šiaulių akademijos bendradarbiavimo patirtis suformavo tam tikras tradicijas, kurių sunku atsisakyti, – komentavo instituto direktorė Lina Garšvienė. UAB Vilmers įsteigtas prizas – fotelis burtų keliu atiteko Ekonomikos magistrantūros studentei Simonai Daugėlaitei, kuri labai džiaugėsi priėmusi sprendimą sudalyvauti šioje konferencijoje gyvai. VU Šiaulių akademijoje ši konferencija jungia visai miesto bendruomenei itin svarbias grandis – lopšelių – darželių, progimnazijų ir gimnazijų moksleivius ir mokytojus, įvairių pakopų studentus, mokslininkus, alumnus ir miesto savivaldą. Dalyvių žemėlapis šiemet labai platus – pranešimams gyvai atvyko ar nuotoliu juos skaitė iš užsienio studentai, svečiai iš Leipcigo (Vokietijos) ir įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Šiaulių, Biržų, Jonavos, Joniškio, Kauno, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Naujosios Akmenės, Neringos, Pasvalio, Panevėžio, Rudiškės, Skuodo, Tauragės, Telšių. Šis renginys buria daugybę ugdymo ir švietimo institucijų. Lopšeliai darželiai: Šiaulių lopšelis – darželis „Drugelis“, Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“. Progimnazijos: Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija. Gimnazijos: Klaipėdos ,,Vėtrungės“ gimnazija, VDU „Rasos“ gimnazija ir Kauno moksleivių techninės kūrybos centro kino studija „Kadras“, Švėkšnos „Saulės“ gimnazija, Panevėžio 5-oji gimnazija, Šiaulių „Romuvos“ gimnazija, Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazija, Šiaulių Didždvario gimnazija. Kolegijos: Klaipėdos valstybinė kolegija, Šiaulių Valstybinė Kolegija, Kolpingo kolegija. Universitetai: Vilniaus universitetas Šiaulių akademija, Vilniaus universitetas Kauno fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Klaipėdos universitetas, Lietuvos Sporto universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.


APLINKOS SVEIKATA IR EKOLOGIJA. Konferencijos sekcijoje „Aplinkos sveikata ir ekologija“ buvo pristatyti įvairūs pranešimai: nuo mokslo populiarinimo filmo apie besikeičiantį pasaulį iki ekologinių tyrimų, kaip serenčių išskiriamų medžiagų panaudojimo obuolių išsilaikymui, arba Japoninio pelėvirkščio morfometrinių parametrų Klaipėdos mieste. Pranešimų temos apėmė ir praktinius aspektus, pvz., klimato kaitos problemų sprendimą darželyje, ar Švėkšnos miestelio tvenkinių vandens kokybės tyrimą. Buvo nagrinėjami ir labiau teoriniai klausimai, tokiu kaip tolimosios pernašos įtaka beržo žiedadulkių kiekiui Lietuvoje. Taip pat buvo aptariamos problemos ir sprendimai susiję su invaziniais augalais bei kontrolių priemonėmis.

EKONOMIKA IR INVESTAVIMAS. Ekonomikos ir investavimo sekcijoje buvo pristatyti septyni pranešimai. Pranešimus pristatė Šiaulių Romuvos gimnazijos moksleivis, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Ekonomikos ir investavimo bakalauro SP, Ekonomikos magistrantūros SP studentai. Pranešimo temos buvo labai įvairios: kalbėta apie tvarumą mokykloje, investicijų poveikį įmonių vertei, rinkodarą ir jos taikymą, pristatyti tyrimai makroekonominėmis temomis, kuriuose analizuojamos namų ūkių paskolos, darbo užmokesčio poveikis eksportui, automatizacijos poveikis darbo užmokesčio atotrūkiui nuo darbo našumo. Buvo paliesta ir viešųjų finansų tematika, aptariant Lietuvos savivaldybių skolas ir jas lemiančius veiksnius, šis pranešimas (pranešėja Kristina Vėževičė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Ekonomikos magistrantūros studijų programos pirmo kurso studentė) buvo apdovanotas Šiaulių regiono ekonomistų asociacijos prizu už geriausią pranešimą regionui aktualia tema.

KALBOS IR LITERATŪROS RYRINĖJIMAI. Kalbos ir literatūros tyrinėjimų sekcijoje didžiausias dėmesys skirtas paveikiojo diskurso analizei. Pranešėjai aptarė populizmo, apkalbų retoriką, išskyrė okazionaliųjų posakių retorinę vertę. Taip pat buvo diskutuojama apie komizmo paribius komentaruose, apeliavimą į valstybingumo tradiciją prezidentų viešosiose kalbose, mokslinio autoriteto sklaidą žiniasklaidos straipsnių antraštėse bei parodytas veiksmažodžių su priesaga -uoti kirčiavimas lietuvių kalbos tarmėse.

INFORMATIKA IR INŽINERIJA. Sekcijoje buvo perskaityta 11 pranešimų. Temų įvairovė kaip ir kiekvienais metais labai plati, nuo inžinerijos ugdymo ir inžinerinių projektų mokykloje iki neuroninių tinklų panaudojimo balso, veido atpažinimui ar kuro skirto raketom analizės. Jaunieji Simono Daukanto inžinerinės gimnazijos tyrėjai visuomenei pristatė kaip iš moliūgų pasigaminti įvairius maisto gamininius suvenyrus ir juos parduoti, kaip pasinerti į 3D spausdinimo technologijas ir šio proceso per 4 mėnesius pradėti kurti verte sau ir aplinkiniams pasakojo gimnazistas ir Šiaulių Romuvos gimnazijos. Taip pat iš VUŠA studento sužinojime apie elektroninio balsavimo technologiją, o kaip padaryti 3D virtualu turą savo įstaigoje pasidalino ŠVK studentas. Visu dėmesį prikaustė Neuroninių tinklų panaudojimas (kurie yra dirbtinio intelekto pagrindas) vaizdų ir garso analizei kuriais pasidalino du VUŠA studentai. Labai aktualus šiais laikais pranešimas buvo apie panaudoto popieriaus perdirbimo technologiją ši pristatymą mums atvežė Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos aštuntokai. Dar praeita savaitę dalis mūsų naktį matėme SpaceX Falcon 9 raketos paliktus pėdsakus Lietuvos danguje, o šiandien jau klausėmės VGTU studentės pranešimu apie raketinio kuro tipus ir jų parametrus ir apie programine įranga skirta kosminių aparatų projektavimui. Labai visus sekcijos dalyvius džiugino mažieji inžinieriai iš Romuvos progimnazijos, kurie dalinosi savo pasiekimais robotikos srityje. Taip pat reiktu pasidžiaugti aktyvia auditorija kuri šį kartą uždavė nemažai klausimų pranešėjams.

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TENKINIMAS. Sekcijoje, kurią moderavo doc. dr. Laima Tomėnienė, doc. dr. Margarita Jurevičienė buvo analizuojami įtraukiojo ugdymo kultūros įgyvendinimo ir pagalbos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizavimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Aktualizuoti ugdymo turinio ir aplinkos pritaikymo mokinio individualiems poreikiams klausimai, aptartos ugdymo(si) strategijos ir šiuolaikinės skaitmeninės technologijos bei jų panaudojimo galimybės. Pateiktos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo rekomendacijos. Sekcijoje vyko mokslinė diskusija apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą socialinės sąveikos, kalbinio ir nekalbinio bendravimo, elgesio ypatumus, išryškinti socialinių, emocinių įgūdžių bei ypatingo intereso aspektai. Dėmesys skirtas priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos raidos sutrikimą, fonologiniams suvokimo gebėjimams ugdyti, pristatytos įrodymais grįstos teorijos. Aptartas vaikystės fenomeno socialinis-edukacinis aspektas bei išskirtos nepalankių vaikystės patirčių pasekmės.

UGDYMO INOVACIJOS IR UGDYMO KOKYBĖ. Sekcijoje „Ugdymo inovacijos ir ugdymo kokybė”, kurią moderavo prof. dr. Liuda Radzevičienė ir doc. dr. Jurgita Lenkauskaitė, išklausyta 10 pranešimų. Pristatyti tyrimai apie skaitmeninių priemonių, lauko edukacinių aplinkų, formuojamojo vertinimo strategijų taikymą ugdymo(si) procese, vaikų kūrybiškumo ugdymą taikant STEAM veiklas. Diskutuota apie toksiškos lyderystės konceptą, mokytojų perfekcionizmo ir profesinio perdegimo problematiką, mokytojų profesinės gerovės skatinimą. Dėmesys taip pat skirtas tvarumo, karjeros ugdymui ikimokyklinėse įstaigose, aptartos tėvų patirtys įsitraukiant į vaikų ankstyvąjį matematinį ugdymą. Pranešimai labai įdomūs, tyrimai aktualūs, leidžiantys geriau pažinti ugdymo inovacijas, ieškoti būdų ugdymo kokybei gerinti.

FIZINIO IR SPORTINIO UGDYMO AKTUALIJOS. Fizinio ir sportinio ugdymo aktualijų sekcijoje pristatyti tyrimai apie aukšto meistriškumo (tekvondo, žolės riedulio) sportininkų rengimo tendencijas, fizinio ir techninio parengtumo tobulinimo bei sportininkų treniravimo technologijų modeliavimo problemas. Dėmesys taip pat skirtas fizinio ugdymo mokytojų emociniam intelektui, gebėjimui įgalinti mokinius, pateiktos tarpusavio sąsajos. Diskutuota apie mokinių fizinio aktyvumo laisvalaikiu ir su gyvensena susijusių veiksnių sąsajas bei fizinio aktyvumo šeimoje skatinimo problematiką.


MENINIO UGDYMO AKTUALIJOS IR INOVACIJOS. Meninio ugdymo aktualijų ir inovacijų sekcijoje, kurią moderavo prof. dr. Diana Strakšienė ir lekt. Angelė Kavaliauskienė, buvo išklausyta 10 pranešimų. Probleminis tyrimo laukas išties platus – nuo ikimokyklinio muzikinio ugdymo aktualijų iki kultūrinio konteksto analizės suaugusiųjų meniniame ugdyme. Apibendrinant akcentuoti įtraukiojo ugdymo iššūkiai bei muzikos pedagogų kompetencijų raiška, ypač kompiuterinių technologijų ir ugdymo metodų taikymo srityse.

MATEMATIKA IR JOS TAIKYMAI. Sekcijoje buvo pristatyti aštuoni pranešimai: du iš jų pristatė Panevėžio 5-osios gimnazijos moksleivės, kitus – Šiaulių akademijos Matematikos magistrantūros SP studentai. Moksleivių pranešimuose atskleistas matematikos taikymo grožis, magistrantų pranešimai apėmė dvi esmines matematikos mokslo tyrimų kryptis – analizinę skaičių teoriją bei statistiką. Pristatyti sudėtingi dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymo aspektai, pateiktos ribinės teoremos bei analizinių funkcijų klasių aproksimavimo rezultatai, nagrinėti statistinių hipotezių tikrinimo specialūs atvejai. Pateikti ir taikomojo pobūdžio pavyzdžiai, kaip gyventojų pajamų ir jas lemiančių veiksnių statistinė analizė.

VU Šiaulių akademijos informacija ir nuotraukos