VU Šiaulių akademijoje vyko nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija

2024-01-03

Gruodžio 21 dieną Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija „UGDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBA ĮVAIROVEI ATVIROJE MOKYKLOJE: TEORINIAI POŽIŪRIAI IR PRAKTINĖS STRATEGIJOS“.

Konferencija subūrė mokslininkus, specialiuosius pedagogus, logopedus ir kitus švietimo pagalbos specialistus, mokytojus, studentus bendrai diskusijai apie šiuolaikinę vaikų ugdymosi poreikių sampratą ir įvairovę, švietimo pagalbos ir įvairių ugdymosi poreikių tenkinimo patirtį Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Konferencija vyko tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu. Susirinkusius dalyvius pasveikino VU Šiaulių akademijos direktorė, prof. dr. Renata Bilbokaitė, VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto direktorė, prof. dr. Daiva Malinauskienė, Dainų progimnazijos direktorė Asta Vaičiūnienė, Lietuvos logopedų asociacijos pirmininkė Miglė Rovė.

Dalyviai konferencijos net kelias valandas klausė skirtingų pranešėjų iš VU Šiaulių akademijos  bei kitų ugdymo įstaigų pranešimus, o vėliau išsiskirtė darbui sekcijose. Į veiklas buvo įtraukti ir nuotoliu dalyvaujantys asmenys.

VUŠA informacija ir nuotraukos