VU Šiaulių akademijoje – konferencija „Įtraukiojo ugdymo ir specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo inovacijos“

2024-04-30

Balandžio 25 dieną Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko didžiulio Lietuvos ir užsienio šalių pedagogų susidomėjimo sulaukusi tarptautinė mokslinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo ir specialiųjų poreikių tenkinimo inovacijos“.

Konferencijoje mišriu (kontaktiniu ir nuotoliniu) būdu dalyvavo apie 2000 klausytojų ir 67 pranešėjai. Konferencija organizuota kartu su Dublino miesto universitetu (DCU, Airija), Konstantino Filosofo universitetu Nitroje (Slovakija), Bukarešto universitetu (Rumunija), Babes-Bolyai universitetu (Rumunija), Krizių prevencijos institutu (CPI, Jungtinė Karalystė).  

Plenarinėje sesijoje svečius sveikino Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė ir Edukologijos instituto direktorė prof. dr. Daiva Malinauskienė. Pagrindinį pranešimą apie patirtį ir kompetencijas, būtinas sėkmei, pristatė Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universiteto profesorė dr. Gunvor Birkeland Wilhelmsen. Dublino miesto universiteto asistentės dr. Sylwia Kazmierczak-Murray, dokt. Kathryn O’Mahony diskutavo apie vaikų ir jaunuolių, turinčių negalią, įtraukimą į sprendimų priėmimą. Slovakijos Konstantino Filosofo universiteto docentė dr. Petra Jedličková pasidalino atvirumo įtraukčiai situacija Slovakijoje.  Maria Taylor – Krizių prevencijos instituto (Jungtinė Karalystė) tarptautinė mokymų vadovė pateikė savo įžvalgas apie Ribojančios praktikos mažinimo strategijas specialiajame ugdyme. Docentė dar. Andrea Hathazi ir asistentė dr. Ioana-Letitia Serban (Babes-Bolyai universitetas, Klužas-Napoka, Rumunija) pasidalino savo tyrimų rezultatais apie  Negalios tapatybės modelio įgyvendinimą įtrauktyje. Oldenburgo universiteto profesorė, dr. Anna-Maria Hintz (Vokietija) ir „PBS-Europe“ tinklo viceprezidentas dr. Michael Paal supažindino su tinklo veikla bei pristatė Pozityvaus elgesio palaikymo įgyvendinimo mokinių kultūrinės ir kalbinės įvairovės požiūriu įtraukiojoje pradinėje mokykloje Vokietijoje tyrimo duomenis. Dublino miesto universiteto (DCU, Airija) asistentė. dr. Laura Gormley kartu su bendraautoriais pristatė autistiškų asmenų po vidurinio ugdymo patirties mokslinių tyrimų tendencijas.  Bukarešto universiteto lektorė, dr. Claudia Iuliana Iacob ir „3C Sportas“ autizmo programos autorius Paul Cojocaru (Rumunija) diskutavo apie struktūruotos tėvų tarpininkaujamos fizinio aktyvumo programos poveikį autistiškiems vaikams. Plenarinę sesiją apibendrino profesorė dr. Renata Bilbokaitė, kviesdama diskusijai apie tinklaveikos realizavimo iššūkius siekiant įtraukiojo ugdymo. Sesiją moderavo doc. dr. Rolandas Paulauskas, doc. dr. Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė.

Po plenarinės sesijos darbas vyko trijose sekcijose, kuriose pranešimus skaitė mokslininkai ir pedagogų bendruomenės atstovai iš Lietuvos (Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Švenčionių, Varėnos ir kt. mietų), Norvegijos bei Slovakijos. Pirmąją sekciją „Įtraukiojo ugdymo organizavimas“ moderavo asist. dr. Regina Karvelienė, doc. dr. Irena Kaffemanienė. Pristatyti 8 pranešimai apie daugiakalbių vaikų mokymą,   komandinis darbą, įtraukiojo ugdymo iššūkius, specialiąją pedagoginę pagalbą tvariam švietimui. Pranešimų klausėsi 195 nuotoliniu būdu dalyvaujantys klausytojai.

Antrojoje sekcijoje „Įtraukiojo ugdymo patirtys“ pranešėjai diskutavo apie įvairių švietimo įstaigų patirtis, kaip efektyviai dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, kaip teikti paramą vaikui,  pagirti jo elgesį, įtraukti į įvairias veiklas, naudojant inovacijas. Pristatyti 9 pranešimai. Darbą sekcijoje moderavo doc. dr. Renata Geležinienė, dokt. Simas Garbenis. Sekcijoje nuotoliniu būdu dalyvavo 170 klausytojų.

Trečioje sekcijoje „Individualiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas įtraukiojo ugdymo aplinkoje“ pristatyta 10 pranešimų apie naujausius inovacinius tyrimus sutrikusios regos vaikų ugdymo srityje, socialinės įtraukties svarbą, ugdymo aplinkos organizavimo ypatumus, personalizuoto ugdymo strategijas ir praktikas,  elgesio keitimo strategijas, dirbtinio intelekto panaudojimo galimybes. Sekciją moderavo  doc. dr. Margarita Jurevičienė, doc. dr. Laima Tomėnienė. Sekcijoje nuotoliniu būdu dalyvavo 216 klausytojų.

Konferencijos organizacinio ir mokslinio komiteto vardu dėkojame visiems dalyviams už įtaigius pranešimus, dalinimąsi mokslo ir praktikos idėjomis ir inovacijomis, svečiams – už dalyvavimą, IT komandai ir bendrųjų reikalų skyriaus personalui – už visokeriopą pagalbą, gestų ir anglų kalbos vertėjoms  –  už tikslingą ir prieinamą komunikaciją.

VUŠA informacija ir nuotraukos