Vardinė Prezidento stipendija – Šiaulių valstybinės kolegijos studentei

2023-07-12

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė 2023–2024 studijų metų Prezidentų vardinių stipendijų laureatus – tai 29 studentai, įvertinti už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse. Stipendijų dydis siekia nuo 245 iki 343 eurų per mėnesį.

Tarp laureatų – ir Šiaulių valstybinės kolegijos atstovė! Statybos programos studentei Viktorijai Valaitytei skirta vardinė Prezidento Jono Žemaičio stipendija.

„Prezidentinės vardinės stipendijos yra aukščiausio lygio studentų pasiekimų įvertinimas, taip pat graži tradicija, skirta pagerbti Lietuvos Respublikos prezidentus ir kartu – jaunus mūsų valstybės žmones. Džiaugiamės talentingais jaunuoliais, pasirinkusiais mokslo ir meno aukštumų siekti tėvynėje, ir norime kuo daugiau prisidėti prie sėkmingų jų studijų. Sveikiname ir didžiuojamės stipendijų laureatais, tebūna tai paskata toliau eiti akademinių atradimų keliu, siekti puikių rezultatų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Lietuvos Respublikos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko garbei įsteigtos stipendijos geriausiai besimokantiems šalies studentams skiriamos kiekvienais metais.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Geriausiems studentams kasmet numatoma iki 30 Prezidentų vardinių stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Prezidentų vardines stipendijas įsteigė 1995 metais.

Šiaulių valstybinės kolegijos Statybos programos studentei Viktorijai Valaitytei šiemet buvo įteikta ir Šiaulių UNESCO klubo įsteigta vardinė Kazimiero Šavinio premija.

Viktorija Valaitytė baigė Marijampolės „Sūduvos“ gimnaziją. Viktorija supranta gero pasirengimo profesinei veiklai svarbą ir nuo pat studijų pradžios siekia įgyti žinių, ugdyti profesinius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, spėja naudotis visomis studijų metu studentams teikiamomis galimybėmis. Studentė atsakingai studijuoja, yra darbšti, smalsi, aktyvi, kūrybiška, pareiginga ir iniciatyvi, geba dirbti grupėje ir savarankiškai, laikoma patikima komandos nare. Viktorija yra grupės seniūnė, Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės prezidentė.

Viktorijos Valaitytės studijų rezultatai puikūs, ji aktyviai įsitraukia į kolegijos, Inžinerijos mokslų katedros ir grupės veiklas.

Studentė aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, projektuose, ekspertinėse veiklose, yra Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų grupės narė. Kartu su kitais ekspertais Viktorija vertina jau parengtas naujas informacinių technologijų srities studijų programas, dalyvauja Lietuvos kolegijų instituciniuose vertinimuose kaip ekspertų grupės narė, atstovavo studentų interesams Šiaulių valstybinės kolegijos instituciniame vertinime. Viktorija Valaitytė yra studentų atstovė tarptautiniame „NEOLAiA Student Network“ projekte, inicijuoja įvairias idėjas ir veiklas, atstovauja studentų interesams NEOLAiA Europos universitetų konsorciume.

Aukštosios mokyklos atstovai džiaugiasi ir didžiuojasi studentais, kurie garsina Šiaulių valstybinės kolegijos vardą!

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija