Šiauliuose – išskirtinė parama kvalifikuotiems specialistams

2023-02-17

Šiaulių mieste skiriama parama įsidarbinantiems trūkstamų specialybių aukštos kvalifikacijos specialistams. Šiais metais Savivaldybė padidino bendrą šiai paramai skiriamą sumą, o vienam specialistui gali būti skiriama iki 6000 eurų.
Pirmadienį Šiaulių miesto savivaldybėje surengtoje spaudos konferencijoje pristatyta, kaip teikiama parama Šiauliuose įsidarbinantiems trūkstamų specialybių aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė informavo apie sąlygas, kurios keliamos šios finansinės paramos gavėjams.
Šia parama, A. Petkuvienės teigimu, siekiama skatinti investicijas mieste, pritraukti trūkstamus aukštos kvalifikacijos specialistus ir paskatinti juos dirbti Šiaulių miesto teritorijoje veikiančiose įmonėse.
Didžiausia teikiama paramos suma yra 6 000 Eur. Ši suma gali svyruoti priklausomai nuo finansinės paramos paskirties. Ji suteikiama tik vieną kartą ir skirta vienam iš šių tikslų:
• 2 -jų metų būsto nuomos išlaidoms padengti;
• įsikūrimo išlaidoms: būsto įsigijimo pradiniam įnašui, būsto paskolos ar išperkamosios būsto nuomos įmokoms padengti, baldams, buitinei technikai, automobiliui įsigyti;
• kitoms įsikūrimo išlaidoms, netikrinant finansinės paramos panaudojimo (tokiu atveju iš paramos sumos išskaičiuojamas GPM).
Į šią parama gali pretenduoti:

  • specialistas, įgijęs profesinio bakalauro arba bakalauro ar magistro aukštojo mokslo diplomą aukštosiose mokyklose arba turintis ne mažiau kaip penkerių metų profesinę patirtį, kuri yra būtina profesijai, nurodytai darbo sutartyje;
  • specialistas, dirbantis pagal profesiją, nurodytą trūkstamų profesijų sąraše.
    Finansine parama specialistas gali pasinaudoti tik įsipareigodamas dirbti Šiaulių įmonėje ne trumpiau kaip dvejus metus nuo trišalės sutarties (įmonė, specialistas, savivaldybė) pasirašymo dienos.
    2022 m. Paremti 6 aukštos kvalifikacijos specialistai: 2 IT specialistai, automatikos sistemų inžinierius, logistikos specialistas, rinkodaros specialistas (vadybininkas), darbų vadovas (elektronikos ir elektros inžinerijos), vadovas (inžinieriaus profesinė kvalifikacija).

Šiaulių miesto savivaldybės/ Evos Šimkevičiūtės informacija
Evos Šimkevičiūtės ir Vitalio Lebedžio nuotraukos