Šiaulių valstybinėje kolegijoje prasidėjo ankstyvasis priėmimas

2023-05-10

Esi vidurinį išsilavinimą jau turintis žmogus? Gal turi ir darbo patirties ar profesinę kvalifikaciją? Manai, kad į valstybės finansuojamą vietą negali pretenduoti? Vadinasi, ankstyvasis priėmimas skirtas būtent tau!

ŠVK ankstyvojo priėmimo metu (2023-05-02–2023-05-30) į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali stoti asmenys, jau turintys brandos atestatą ar kitą dokumentą, patvirtinantį įgytą vidurinį išsilavinimą.

Ankstyvojo priėmimo žingsniai:

1. Stojantysis el. pašto adresu priemimas@svako.lt atsiunčia brandos atestato, jei yra – profesinio mokymo diplomo ir dokumentų, įrodančių teisę į papildomų balų skyrimą, kopijas (skenuotas arba fotografuotas), laiške nurodo, į kurią studijų programą (ar kelias programas) ketina stoti.

2. Suskaičiuojamas stojančiojo konkursinis balas, asmuo informuojamas apie įstojimo galimybę.

3. Stojančiajam pateikiama prašymo forma.

4. Stojančiajam pateikus užpildytą prašymą ir sumokėjus registracijos įmoką, sudaroma studijų sutartis (el. būdu arba atvykus į kolegiją).

5. Stojančiojo duomenys iki 2023-05-31 įkeliami į centralizuoto priėmimo informacinę sistemą.

Studijų programų aprašymai, studijų kaina: https://svako.lt/lt/stojantiesiems/studiju-programos-formos-kaina

Jau turintiems Šiaulių valstybinės kolegijos diplomą ir norintiems čia studijuoti dar kartą studijų kaina mažinama 50 proc.! Kolegija į studijuojamos programos apimtį taip pat gali įskaityti studento dalinių studijų rezultatus, formaliojo, neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytas kompetencijas.

Domina galimybė studijuoti Šiauliuose? Susisiekime jau dabar, kad aptartume tavo planus ir lūkesčius! Stojančiuosius konsultuojame telefonu  8 615 97 114, el. paštu priemimas@svako.lt arba Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40, 202 kab., Šiauliai).