Šiaulių valstybinei kolegijai – apdovanojimas „Už mokymosi regione patrauklumo didinimą“

2024-05-06

Balandžio 25 dieną įvyko Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų rinkiminė generalinė asamblėja – visuotinis rūmų narių susirinkimas. Renginio metu apdovanotos geriausios 2023 metų rūmų įmonės. Už veiklos veiksmingumą įvertinta ir Šiaulių valstybinė kolegija.

Šiaulių valstybinė kolegija įvertinta už mokymosi regione patrauklumo didinimą.

Kolegija yra vienintelė valstybinė aukštojo koleginio mokslo institucija Šiaulių regione, kryptingai rengianti regionui reikalingus aukštos kvalifikacijos specialistus. 2023 m. įstoję į kolegiją asmenys iš Šiaulių apskrities sudaro daugiau nei tris ketvirtadalius priimtųjų. Didžioji dalis studentų (per 80 proc.) atlieka praktikas Šiaulių regione ir pasilieka čia dirbti. Taip jie prisideda prie regiono verslo ir viešojo sektoriaus plėtros, didina Šiaulių regiono patrauklumą jaunimui.

Didindama mokymosi patrauklumą regione, kolegija pritraukia valstybės finansavimą studijų vietoms (ŠVK pagal pasirašytų valstybės finansuojamų vietų skaičių tarp dalyvavusių centralizuotame priėmime kolegijų yra 6 vietoje (tokia pati stabili pozicija jau 9 metus), mecenatų paramą studentų skatinimui (2023 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 354,4 Eur, mecenatų studijų fondo apimtis 2023 m. siekė per 30 tūkst. Eur). Kolegija užtikrina galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą regione baigusiems profesines mokyklas – jau turintys profesinę kvalifikaciją asmenys sudaro net trečdalį visų 2023 m. pirmakursių. 2023 m. laimėtas Europos Komisijos finansavimas regionuose veikiančių Europos universitetų aljansui „Neolaia“ dar labiau sustiprina mokymosi regione patrauklumą. Kolegijos studentams atsiveria galimybės dalyvauti bet kurios iš devynių aljanso aukštųjų mokyklų siūlomose paskaitose, mišriose intensyviose programose, vasaros stovyklose, prisidėti prie inovacijų ir socialinių pokyčių savo regionuose, Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Dėl Aljanse plėtojamų skaitmeninių technologijų naujomis galimybėmis galima naudotis ir neišvykstant iš savo regiono.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija ir nuotrauka