Šiaulių valstybinė kolegija įgyvendino projektą, skirtą studentų mokslinės veiklos skatinimui

2023-11-30

Lapkričio 28 d. Šiaulių valstybinėje kolegijoje vyko baigiamasis projekto „ŽINOK (Žinios, INOvacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė“ renginys – studentų mokslinė-praktinė konferencija. Tris mėnesius trukusių teorinių ir praktinių veiklų metu studentai įsitraukė į taikomųjų tyrimų vykdymą bei sėmėsi žinių iš pažangiausių Lietuvos verslo ir pramonės įmonių.

Poreikis pastebėtas seniai

Rugsėjo 13 d. startavusio Valstybinio studijų fondo finansuojamo projekto, skirto plėtoti studentų naujų žinių kūrimo bei operavimo moksliniais tyrimo metodais kompetencijas, atliekant taikomuosius mokslinius tyrimus, rezultatai pristatyti baigiamojoje studentų mokslinėje-praktinėje konferencijoje.

Pasak Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojo dr. Nedo Jurgaičio, projekto poreikis buvo pastebėtas jau seniai. Nedidelis studentų, ypač – jaunesniųjų kursų, mokslinės veiklos aktyvumas bei retai taikomas kooperuotų studijų metodas paskatino inicijuoti projektą ir įnešti teigiamų pokyčių gūsį studentų kompetencijų bagaže.

„Kolegija vykdo aukštojo mokslo studijas, o pastarosios yra grindžiamos taikomąja moksline veikla. Mūsų noras – jau nuo pirmo kurso įtraukti studentus į taikomųjų tyrimų vykdymą. Kolegijoje veikia studentų mokslinė draugija, tačiau jos veiklos nepakanka norint išplėtoti studentų kompetencijas. Šis projektas skirtas būtent tam. Studentai, kurie atlieka mokslinius tyrimus jau nuo pirmo kurso, labai sėkmingai įsilieja į darbo rinką. Turime sėkmingų pavyzdžių, kai studentai Šiaulių regiono įmonėms atliko taikomuosius tyrimus, o įmonės šiuos rezultatus praktiškai pritaikė savo veikloje“, – teigia dr. N. Jurgaitis.

Pasak aukštosios mokyklos direktoriaus pavaduotojo, projekto metu studentai susipažino su naujausių technologijų taikymu pažangiausiose Lietuvos įmonėse, o įgyta patirtis bus naudinga tolesnių studijų metu, taip pat rengiant savo baigiamuosius bakalauro darbus.

Neeilinė galimybė

Įgyvendinto projekto „ŽINOK (Žinios, INOvacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė“ metu organizuotos išvykos į  pažangias įmones ir įstaigas, kuriose Šiaulių valstybinės ir Panevėžio kolegijų studentai, pasiskirstę į komandas, kooperuotų studijų metodu, derindami su atitinkamų studijų dalykų užduotimis, atliko taikomuosius tyrimus. 

Tyrimo rezultatai buvo pristatyti baigiamojo renginio metu. Mokslinei-praktinei konferencijai studentai parengė beveik 70 pranešimų. Anot Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir apskaitos katedros vedėjos bei projekto vadovės Erikos Jonuškienės, studentai turėjo neeilinę galimybę praplėsti turimų žinių ir įgūdžių bagažą.

„Turėjome puikią galimybę pasikviesti lektorius ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Dirbtuvėse studentai praktiškai analizavo mokslinę literatūrą, taip pat rinko duomenis savo tyrimams ir projektams. Šiandien vykstančiame baigiamajame renginyje, mokslinėje-praktinėje konferencijoje, studentai pristatys savo pranešimus ir atliktus tyrimus. Pirmakursiams tai puiki proga pabandyti pradedančio tyrėjo duonos“, – pasakoja E. Jonuškienė.

Projekto vadovė atskleidė, kad studentams, ypač pirmakursiams, kilo nemažai iššūkių. Sunkiausia užduotis – atlikti mokslinį tyrimą ir, įveikus viešojo kalbėjimo baimę, pristatyti jo rezultatus aukštosios mokyklos bendruomenei.

„Ši patirtis – šuolis į šaltą vandenį“

Konferencijos metu kalbintos studentės atskleidė besidžiaugiančios įgytomis žiniomis ir kompetencijomis. Projekto veiklas Šiaulių valstybinės kolegijos studentės įvertino teigiamai ir džiaugėsi turėdamos galimybę pasisemti naujų žinių.

„Ši patirtis man lyg šuolis į šaltą vandenį, nes esu pirmo kurso studentė ir kol kas nebuvo tekę prisiliesti prie jokio mokslinio tyrimo. Visą šią patirtį galėčiau apibūdinti kaip įdomią ir naudingą. Dirbtuvių metu vykau į Vilniuje esantį Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parką, kur turėjau progą susipažinti su inovatyviomis ir naujomis mokslinėmis mūsų šalies įmonėmis. Tai buvo puiki galimybė praplėsti savo akiratį apie Lietuvą, kaip mokslinę šalį, ir pažiūrėti, kaip ugdosi ir tobulėja šios srities specialistai“, – atskleidžia pirmo kurso Tarptautinio verslo studijų programos studentė Rosita Joana Tarasevičiūtė.

Šiaulių valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos antro kurso studentė Miglė Blėdytė teigia, kad projekto metu kilo iššūkių: „Didžiausias man kilęs iššūkis – mokslinio darbo metodologinių užsiėmimų trūkumas. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad sulaukiau pagalbos iš kolegų. Manau, kad viskas pavyko puikiai, nepaisant to, kad mokslinį darbą atlikti turėjome per gana trumpą laiką.“ Projektą „ŽINOK (Žinios, INOvacijos, Kompetencijos) – studentų mokslo raiškos erdvė“  įgyvendino Šiaulių valstybinė kolegija kartu su partneriais: Panevėžio kolegija, Ispanijos Karaliaus Chuano Karloso universitetu, Latvijos Turiba universitetu ir Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybe.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija ir nuotraukos