Šiaulių technologijų mokymo centras 2024 metais pagrindinio priėmimo etape siūlo 5 naujas mokymo programas

2024-05-28

Šiaulių technologijų mokymo centras 2024 metais pagrindinio priėmimo etape siūlo net 5 naujas mokymo programas: Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo, JavaScript programuotojo, Transporto priemonių elektroniko, Pedagogo padėjėjo, Sporto organizacijos veiklos administratoriaus.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojas mokositvirtinti saulės fotovoltinių panelių bei vėjo generatorių konstrukcinius elementus, atlikti darbus pagal darbų eiliškumą, vadovaujantis technine dokumentacija. Be to, būsimas šios profesijos specialistas mokosi tvirtinti elektros instaliaciją prie statybinių konstrukcijų pagal projektuose nurodytus matmenis ir techninius reikalavimus, juos sujungti ir prijungti prie elektros tinklų inžinerinių sistemų.

Asmuo, įgijęs atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo kvalifikaciją, galės sėkmingai susirasti darbą inžinerinės atsinaujinančios energijos pramonėje ir buityje arba užsiimti individualia veikla.

Atsinaujinančios energetikos įrangos montuotojo specialybę galima įgyti Mechanikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 23, Šiauliai).

JavaScript programuotojas mokosi kurti pažangias interneto svetaines ir mobiliąsias aplikacijas: įvaldyti naujausias technologijas, tokias kaip HTML5, CSS3, JavaScript, React JS, Redux ir kt., kurti vartotojiškai patrauklias bei funkcionalias aplikacijas. JavaScript programuotojas mokosi rašyti objektiškai orientuotą kodą – objektų orientavimo principus ir kurti tvarkingą, lengvai prižiūrimą ir išplėtojamą kodą. Mokymosi metu mokiniai dirbasu duomenų bazėmis MySQL, MongoDB ir kt. jų projektavimu, kūrimu; atlieka JS Unit testavimus, mokosi rašyti testus, skirtus užtikrinti jūsų kodo kokybę ir patikimumą. Būsimas specialistas kuria ir valdo serverio pusės programas: įvaldo Node.js platformą ir išmoksta kurti dinamiškas interneto svetaines ir API naudodami įvairius karkasus, tokius kaip Express.js. Mokiniai mokosi naudotis Docker konteineriais, skirtais kurti ir valdyti programinės įrangos aplinką.

Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti jaunesniaisiais JavaScript programuotojais įvairiose įmonėse. Taip pat, turi galimybę tęsti mokslus ir įgyti aukštąjį išsilavinimą informatikos srityje.

JavaScript programuotojo specialybę galima įgyti Technologijų skyriuje (Statybininkų g. 23, Šiauliai).

Transporto priemonių elektronikai mokosi dirbti prie transporto priemonių elektrinių ir elektroninių sistemų diagnozavimo, techninės priežiūros, remonto ir montavimo darbų. Geba techniškai prižiūrėti ir remontuoti transporto priemonių transmisijos elektros įrenginius, prižiūrėti bei remontuoti važiuoklės ir aktyvių saugumo sistemų elektros įrenginius, apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginius. Diagnozuoja ir remontuoja elektroninius valdymo blokus ir tarptinklinius ryšius. Įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, gali dirbti automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose, autobusų parkuose.

Transporto priemonių elektroniko specialybę galima įgyti Mechanikos skyriuje (J. Basanavičiaus g. 53, Šiauliai).

Pedagogo padėjėjo mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą pedagogo padėjėją, kuris gebėtų padėti pedagogui organizuoti ugdymo procesą, savarankiškai teikti individualizuotą pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, tobulinti savo profesines kompetencijas. Norintys mokytis turi turėti švietimo srityje įgytą kvalifikaciją. Asmuo, įgijęs pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse ugdymo įstaigose.

Pedagogo specialybę galima įgyti Sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje (Dvaro g. 144A, Šiauliai).

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus mokymo programa skirta kvalifikuotam sporto organizacijos veiklos administratoriui parengti, kuris gebėtų savarankiškai administruoti sporto organizacijos veiklą, parduoti sporto organizacijos paslaugas, tvarkyti sporto organizacijos inventorių. Asmuo, įgijęs sporto organizacijos veiklos administratoriaus kvalifikaciją, galės dirbti biudžetinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teikiančiose sporto ir fizinio aktyvumo paslaugas.

Sporto organizacijos veiklos administratoriaus specialybę galima įgyti Menų ir grožio paslaugų skyriuje (Vilniaus g. 27, Šiauliai).Šiaulių technologijų ir mokymo centro informacija ir nuotraukos