Pameistrystė – galimybė dirbti ir mokytis (I)

2023-07-05

Šiuo metu Lietuvoje kuriamos naujos pameistrystės tradicijos, vykdomos nacionalinės iniciatyvos, ieškoma naujų komunikavimo būdų, siekiama aktyvaus suinteresuotųjų šalių įsitraukimo.

Pameistrystės tikslas – padidinti profesinio mokymo efektyvumą, įtraukiant darbdavius ir didinant besimokančiųjų savarankiškumą bei atsakomybę.

Nauda gaunama pameistrystės metu:

  • Įgyta darbo rinkoje paklausi kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį keisti.
  • Garantuotas darbas baigus mokslą (asmuo, baigęs mokymą, turi darbo sutartį).
  • Įgyti įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį šiuolaikiniams įmonių poreikiams.

Šiaulių technologijų mokymo centre siekiama, kad pameistrystės mokymo organizavimo forma mokytųsi ne mažiau kaip 10 proc. Tai mokymas, užtikrinantis galimybę dirbti ir mokytis vienu metu. Teorinių žinių mokomasi mokymo įstaigoje, 70 proc. praktinis mokymas vyksta įmonėje.

Dalinamės pameistrystės istorijomis!

Agnė Ulskienė pameistrė Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja:

Pedagogų šeimoje augusi Agnė Ulskienė tėvų pėdomis sekti nenorėjo ir vis bandė savęs ieškoti kitose profesijose. Netikėtai gavusi pasiūlymą dirbti mokytojo padėjėja – sutiko ir nepasigailėjo. Sužinojusi, kad Šiaulių TMC galima įgyti ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir mokytis pameistrystės būdu, Agnė nedvejodama ryžosi šiam žingsniui. Po įvairių išbandymų ir skirtingos darbo patirties Agnė galiausiai atrado save pedagogo padėjėjos profesijoje.

Šiaulių technologijų mokymo centro informacija