Pameistrystė – galimybė dirbti ir mokytis (II)

2023-07-12

Šiuo metu Lietuvoje kuriamos naujos pameistrystės tradicijos, vykdomos nacionalinės iniciatyvos, ieškoma naujų komunikavimo būdų, siekiama aktyvaus suinteresuotųjų šalių įsitraukimo.

Pameistrystės tikslas – padidinti profesinio mokymo efektyvumą, įtraukiant darbdavius ir didinant besimokančiųjų savarankiškumą bei atsakomybę.

Nauda gaunama pameistrystės metu:

  • Įgyta darbo rinkoje paklausi kvalifikacija, didesnis saugumo jausmas, didesnės galimybės rasti darbą jo netekus ar jį keisti.
  • Garantuotas darbas baigus mokslą (asmuo, baigęs mokymą, turi darbo sutartį).
  • Įgyti įgūdžiai, atitinkantys konkrečios darbo vietos reikalavimus, užtikrinantys darbuotojo atitiktį šiuolaikiniams įmonių poreikiams.

Šiaulių technologijų mokymo centre siekiama, kad pameistrystės mokymo organizavimo forma mokytųsi ne mažiau kaip 10 proc. Tai mokymas, užtikrinantis galimybę dirbti ir mokytis vienu metu. Teorinių žinių mokomasi mokymo įstaigoje, 70 proc. praktinis mokymas vyksta įmonėje.

Dalinamės pameistrystės istorijomis!

Robertas Meija – pameistrys Stalius:

Staliaus profesija Robertui buvo artima nuo mažų dienų. Keletas artimųjų vertėsi šia profesija, todėl ilgainiui ir pats Robertas užsikrėtė meile medžiui. Gavęs rekomendaciją iš giminaičio, kad Šiaulių TMC galima įgyti staliaus profesiją, Robertas net neabejojo, kad baigęs mokyklą rinksis šią specialybę.

Šiaulių technologijų mokymo centro informacija