Kviečiame teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybės studijų paramai gauti

2023-08-22

Studijų paramos gavėjai yra  aukštosiose mokyklose studijuojantis jaunimas, pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai (įskaitant vientisųjų studijų studentus) ir Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigų mokiniai, besimokantys valstybės finansuojamose formaliojo profesinio mokymo programose, įsipareigojantys po studijų (mokymosi) baigimo dirbti ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančioje įmonėje ar įstaigoje pagal įgytą kvalifikaciją.

Pretendentai studijų paramai gauti atrankos konkursui teikia šiuos dokumentus:

  • paraišką;
  • pažymos apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių miesto profesinio mokymo įstaigoje kopiją;
  • studento ar mokinio pusmečio egzaminų (įskaitų) rezultatus patvirtinančios pažymos kopiją arba originalą, išduotą aukštosios mokyklos arba profesinio mokymo įstaigos, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentų kopiją su mokymosi rezultatų įvertinimais;
  • deklaruotos gyvenamosios vietos pažymos kopiją.

Dokumentai iki rugsėjo 1 d. teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui:

  • elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
  • elektroniniu paštu svietimas@siauliai.lt;
  • atsiunčiant paštu adresu Pakalnės 6 a, Šiauliai LT-76293;
  • asmeniškai atnešant į Švietimo skyrių (Pakalnės 6 a, Šiauliai, 204, 212 kab.).

Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė (el. p. orinta.tamutiene@siauliai.lt, tel. 8 658 76 095).

Visa informacija: https://siauliai.lt/news/view/kvieciame-teikti-paraiskas-studiju-paramai-gauti-1

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija