Kolegija prisideda prie Šiaulių kaip išmanaus ir inžinerinio miesto įvaizdžio stiprinimo

2023-12-21

Šiaulių valstybinė kolegija 2023 m. gegužės–gruodžio mėnesiais vykdė projektą LAB’as akademija. Projekto tikslas – parengti teorines ir praktines prielaidas mokinių inžinerinio mąstymo ir kompetencijų ugdymo(si) gairių diegimui bendrojo lavinimo mokyklose.

2022 m. buvo parengtas mokyklinio amžiaus mokinių inžinerinio raštingumo ugdymo(si) teorinis modelis ir metodika, o jos pagrindu parengta mokymo(si) programa dar buvo išbandyta ir praktiškai  dirbant su Šiaulių universitetinės gimnazijos gimnazistais. Metodika ir programa buvo pristatyta ir palankiai įvertinta Šiaulių miesto savivaldybės atstovų ir Šiaulių miesto švietimo įstaigų vadovų susirinkime.

„Atliepiant metodikos ir programos pristatymų metu išsakytus poreikius, išplėstos Šiaulių miesto gimnazistų galimybės dalyvauti inžinerinio ugdymo(si) programos veiklose Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Taip pat parengta mokymų programa Šiaulių miesto mokytojams „Inžinerinio raštingumo ugdymo(si) programa LAB‘as akademija”, teiktos konsultacijos jiems rengiant ir įgyvendinant mokinių inžinerinio raštingumo ugdymo(si) programas“, – sako projekto vadovė, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos mokslų katedros vedėja Ingrida Morkevičienė.

Esminėmis naujo požiūrio į inžinerinio raštingumo ugdymą(si) nuostatomis, kurias geriausiai įvardija ir atskleidžia į mokinį orientuota, mokinio ir mokytojo bendradarbiavimu, abipusiu įsitraukimu ir interaktyvumu, aktyvių mokymo(si) (kaip, pvz., patirtinio, konstruktyvaus, problemomis grįsto, bendradarbiaujančio ir pan.) strategijų ir technologijų taikymu grįsta 3 dimensijų (inžinerinio mąstymo, praktikos ir inžinerinių žinių) inžinerinio ugdymo(si) programa tapo prieinama didesniam mokinių skaičiui, kiekvienoje Šiaulių miesto gimnazijoje.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programoje „Inžinerinio raštingumo ugdymo(si) programa LAB‘as akademija” dalyvavo mokytojai iš Šiaulių universitetinės gimnazijos, Šiaulių Simono Daukanto inžinerijos gimnazijos ir Šiaulių Lieporių gimnazijos. Mokytojai buvo supažindinti su esminėmis šiuolaikinio inžinerinio raštingumo ugdymo tendencijomis ir jas atitinkančiais inžinerinio ugdymo(si) principais. Dalyviai mokymų metu įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų šiuolaikines inžinerinio raštingumo ugdymo tendencijas atitinkančių mokinių inžinerinio raštingumo ugdymo(si) programų (neformaliojo švietimo programų) rengimo ir diegimo bendrojo lavinimo mokykloje klausimais, išmoko  parengti tokio pobūdžio inžinerinio raštingumo ugdymo(si) programas (neformaliojo švietimo programas) pagal savo mokyklos poreikius ir tikslus.

Praktinių užsiėmimų metu mokytojai atlikto litavimo darbus reikalingus konstruojant robotukus, sužinojo, kaip parengti daiktų interneto principus naudojančių priemones, programavo C kalba MicroPython ir CircuitPython platformose, atliko elektronikos ir programavimo jungtinių projektų funkcijų testavimą ir problemų šalinimą. Be to, buvo supažindinti ir kūrė virtualaus pokalbių robotą, WEB aplikaciją, konfigūravo programinę įrangą reikalingą prisijungti prie nutolusio serverio, serveryje talpino sukurtą WEB aplikaciją, ją  tobulino siekiant ją integruoti į daiktų interneto IoT IFTT technologiją. Mokėsi pridėti IFTT funkcijų, kad vartotojai galėtų stebėti ir valdyti savo IoT įrenginius tiesiogiai per aplikaciją.

Projekte „LAB’as akademija“ dalyvavo virš 100 Šiaulių miesto gimnazijų moksleivių, kuriems buvo sudarytos galimybės rinktis mokymosi tematiką. Mokiniams buvo pasiūlyta rinktis iš telemetrinių robotų konstravimo, programavimo, kompiuterių konstravimo ir testavimo, kompiuterių tinklų modeliavimo, animavimo, interneto puslapių kūrimo.Projektą „LAB`as akademija“ prisideda prie Šiaulių kaip išmanaus ir inžinerinio miesto įvaizdžio stiprinimo. Projektą „LAB`as akademija“ finansavo Šiaulių miesto savivaldybė, projektą įgyvendino Šiaulių valstybinė kolegija.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija ir nuotraukos